و اینک چند دوبیتی سرگردان ...

  خیالت را شبانــــگاه دارم ای یار نگاه بر چهره ی ماه دارم ای یار ز درد شــــوم ناچار یی و دوری توکلت وعــــــــلی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 63 بازدید
         امشب فضــــــای ســـــرد تمنا شکســــته است  صد شیشه دل تو گویی در این جا شکسته است  اســـطورهء امـــید به آن اوج هـــــــــــای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
12 پست
بهمن 85
1 پست