امشب فضــــــای ســـــرد تمنا شکســــته است

 صد شیشه دل تو گویی در این جا شکسته است

 اســـطورهء امـــید به آن اوج هـــــــــــای دور

 یکسر حکایتیست که در ما شکسته اســــــت

  دســـت طلب ز بس  که به دروازه اش زدم

  دروازه های خانه ی مولا شکسته اســـــت

  مــثل غــــــــرور پیــکــــر بودای بامـــــــیان

  تندیس عشق معبد رویا شکســــــته اســـــت

 پوج است قصه های صــــــــبوری برای مــن

 کشتی صبر در دل دریا شکســــــــته اســــــت

  یک قطره اشــــک ازرخ هفت آســـمان ریخت

  گویی که قلب خالـــق یکتا شکســــــته اســــت

  گفتم شکســـــته است دلم آشــــــــــــــــــنای من

  گفتی شکسته لیک چه زیبا شکســــــــــته است

                                   

/ 4 نظر / 16 بازدید
پویا

حضرت دوست ، عصیان عزیز سلام و ارادت ! این شعر و مقطع زیبایش خیلی زیباست . گفتم شکسته است دلم ، آشنای من ... گفتی شکسته لیک چه زیبا شکسته است ! بقول قدیمی ها ( لعبتان زیبا ) و بقول امروزی ها ( گرل فرندز ، دوست دختر ها مثلآ ) عادت شان چنین است . دل میشکنند و بعد ، شکستن و طریق شکستن را به قضاوت می گیرند ! سعی و تلاش شان این است که زیبا بشکنند و تصور می کنند که نا زیبا شکستن کار صواب نیست ! این وسط ، بی چاره دل شکسته و بی چاره تر صاحب دل ! دل ات هرگز بشکسته مباد ، چه زیبا و چه نا زیبا !

هارون راعون

سلام عصيان نازنين و شاعر! خيلی زيبا سروده ای مانند هميشه. به همه عزيزان آن خطه سلام ها و محبت مرا وسيله شو. قربانت

فرشته

سلام بر عصیان عزیز! خیلی زیبا است.

فرشته سید

سلام! اشب فضای دلم سرد تمنا شکسته است صد شیشه دل تو گویی در اینجا شکسته است ایام خجسته عید بر شما فرخنده باد!